Monitor Polski

Jest to organ promulgacyjny RP, w którym ogłaszane są akty prawa niższego rzędu: uchwały Sejmu i Rady Ministrów oraz zarządzenia organów władzy najwyższej uprawnione do wydawania zarządzeń. Fakt promulgowania obowiązującego prawa wynika z faktu, iż nie można od nikogo wymagać zachowania zgodnego z prawem w sytuacji, w której prawo to nie jest znane. Stąd też końcem każdego procesu legislacyjnego jest ogłoszenie wchodzącego prawa we właściwym dla niego organie promulgacyjnym.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych