Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Misje pokojowe ONZ

Są to działania podejmowane z ramienia ONZ, które mają na celu przywrócenie pokojowego funkcjonowania stronom konfliktu, a w szczególności dać ochronę ludności cywilnej i dziedzictwu kulturalnemu w rejonie toczących się walk. Sama ONZ nie posiada własnych sił zbrojnych, stąd też żołnierze występujący pod jej egidą stanowią część armii państw członkowskich, oddelegowanych przez własne dowództwo do działania na rzecz pokoju. Każdorazowo poszczególne siły powoływane są w trybie doraźnym (ad hoc) zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. W sumie w latach 1948 – 2006 ONZ przeprowadziło 60 operacji pokojowych, w których udział wzięło ponad 750 tysięcy osób z ponad 110 krajów.