Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Migracja

Pojęcie pochodzące z łacińskiego słowa migratio, oznaczającego wędrówkę, przemieszczanie się mieszkańców jakiegoś kraju lub regionu do innego miejsca. Przyczyny migracji mogą mieć charakter ekonomiczny (migracja zarobkowa) bądź polityczny (wojny, wysiedlenia, prześladowania polityczne), a ostatnio także ekologiczny (susze i związane z tym klęski głodu, w przyszłości może także podnoszenie się poziomu mórz i zatapianie wysp). Jeśli procesy migracyjne nasilają się, mogą być przyczyną rozmaitych napięć społeczno – politycznych spowodowanych brakiem asymilacji osób przyjezdnych czy też zwiększoną rywalizacją o miejsca pracy. Na ich bazie mogą także radykalizować się nastroje społeczne i nasilać się procesy ksenofobiczne (np. ruch Le Pen’a we Francji). W związku z tym państwa imigracyjne podejmują się różnych działań mających na celu stworzenie odpowiedniej bariery powstrzymujące niekontrolowany napływ obcej ludności. Skuteczność takich działań jest jednak ograniczona, gdyż raz zainicjowana migracja ma (przynajmniej w pewnych okresach czasu) tendencję do utrzymywania się, gdyż pierwsi imigranci „ściągają” do swoich nowych siedzib członków rodziny i znajomych. Jest to zjawisko tzw. migracji łańcuchowej oraz funkcjonowania tzw. sieci migracyjnych.