Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Międzynarodowa Organizacja Pracy

International Labour Organization, ILO, MOP. Organizacja międzynarodowa założona w roku 1919 jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Ligi Narodów. Po powstaniu 24 października 1945 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych (w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych) została przekształcona w podległy jej organ. Podstawowym zadaniem z którym mierzy się na co dzień jest określanie standardów pracy, podejmowanie działań zwiększających tworzenie systemu zabezpieczeń socjalnych chroniących pracowników, inicjowanie rozwiązań zwiększających szanse na zatrudnienie.

Innymi kwestiami jest regulacja kwestii pracy, w obszarach, gdzie mogą być łamane prawa człowieka. MOP postuluje w tej kwestii zniesienie pracy przymusowej, stworzenie mechanizmów likwidujących dyskryminację w zatrudnianiu – głównie w zakresie praw pracowniczych kobiet, wskazuje na konieczność określenia płacy minimalnej, gwarantującej sprawiedliwość podejmowanej pracy.