Mecenas

Jest to potoczna nazwa osoby pełniącej funkcję adwokata i radcy prawnego, użytkowana w zwrotach o charakterze bezpośrednim i grzecznościowym. Jest to termin całkowicie zwyczajowy, nie mający jakiegokolwiek umocowania prawnego.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych