Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Mecenas

Jest to potoczna nazwa osoby pełniącej funkcję adwokata i radcy prawnego, użytkowana w zwrotach o charakterze bezpośrednim i grzecznościowym. Jest to termin całkowicie zwyczajowy, nie mający jakiegokolwiek umocowania prawnego.