Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Marketing polityczny

Działania mające na celu wytworzenie w opinii publicznej przekonania, iż prezentowana partia, program polityczny czy kandydat na określone stanowisko są tym, czego dokładnie oczekuje. Podobnie jak w przypadku marketingu funkcjonującego na rynku towarów i usług, marketing polityczny jest działaniem obejmującym zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, których celem jest jak najlepsza sprzedaż. Zmienia się jedynie oferowany towar.

Specjaliści od marketingu politycznego proponują najczęściej, aby określać go jako zespół technik stosowanych w celu wykreowania pożądanego obrazu kandydata wśród elektoratu, wypromowania jego osoby, wyraźnego wyróżnienia go spośród konkurentów i uzyskania jak najlepszego wyniku przy jak najmniejszym zużyciu środków. Tak rozumiane pojęcie marketingu politycznego zawęża jednak jego rozumienie do okresu wyborczej rywalizacji, a przecież zabiegi pozyskiwania zwolenników realizowane są przez cały czas trwania życia politycznego. Każdy kolejny projekt, każda wynikła na scenie politycznej sprawa, spór czy debata wymaga, określonego działania reklamowego.

Współcześnie działania marketingowe określa się mianem PR od angielskiego zwrotu Public Relations. Bywa, iż właściwy PR staje się niemal kluczem do sukcesu danej partii. Opinia społeczna wyrabia sobie przekonanie na dane tematy najczęściej pod wpływem określonych oczekiwań, nastrojów czy uprzedzeń. Znajomość tych mechanizmów pozwala tak kształtować własny wizerunek (bądź też wizerunek swoich konkurentów), aby cel, jakim jest przychylność opinii publicznej, był zachowany.

Urynkowienie polityki widać w zasadzie w każdej kwestii. W myśl zasady, iż „istnieje tylko to, co pokazują media”, podstawowym elementem marketingu politycznego jest – jak to się mówi – parcie na szkło. Blokowanie mównicy w parlamencie, blokady na drogach, lekko skandalizujący i konfrontacyjny ton, naprędce organizowane konferencje prasowe – to wszystko dowodzi, jak kluczowa jest kwestia obecności w mediach. Polityk, o którym przestają mówić, znika. Bo przestają mieć go w swojej świadomości wyborcy.

Rzecz jasna może być odwrotnie. W czasie kampanii wyborczej w 2007 roku, kiedy po skróconej kadencji parlamentu nastąpiły przyspieszone wybory, Prawo i Sprawiedliwość zarzucało mediom, iż traktują walczące partie niesymetrycznie. Na ile była to kwestia nieświadomych działań, a na ile wyrafinowanych postępowań poszczególnych redakcji, trudno powiedzieć. Faktem jest jednak, iż media stały się w Polsce nie tylko prezenterem i recenzentem panującej ekipy i jej przeciwników, ale w jakiejś mierze same stały się bardzo realnym politycznym graczem. Jaki to ma wpływ na ogólną atmosferę kształtującą się wokół polityki? Wydaje się, iż coraz częściej (co nie znaczy że wyłącznie) mamy do czynienia nie tyle z rzetelną informacją i realizowaniem najlepszych dziennikarskich standardów, ile z określonym politycznym PR-em.