Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Marginalizacja

Sytuacja, w której jednostki bądź też całe społeczności są wykluczone z istotnych obszarów życia społecznego takich jak rynek pracy, konsumpcja, opieka zdrowotna, edukacja czy partycypacja polityczna. Skutkiem marginalizacji jest niemożność wywiązania się z obowiązków związanych z pełnieniem ról społecznych (np. utrzymania rodziny) i wytwarzanie się obszarów patologii.

Marginalizacji mogą ulegać zarówno rodzimi mieszkańcy danego społeczeństwa, jak i przybyli do niego imigranci. W przypadku pierwszych mogło stać się to na skutek silnych przekształceń społecznych (np. transformacji ustrojowej), w efekcie których dotychczasowy porządek został zastąpiony innym, a osoby te nie zdołały się do niego dostosować. W przypadku drugich marginalizacja jest najczęściej efektem braku znajomości języka i rodzącego się z tego powodu wyobcowania.