Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Mandat wolny

Jest to jedna z dwóch form sprawowania przez reprezentanta Narodu swojej funkcji przedstawicielskiej. Polega na tym, iż dana osoba w wykonywaniu swoich zadań choć wybierana jest przez wyborców z danego okręgu, to po otrzymaniu uprawnienia do sprawowania funkcji reprezentuje cały Naród, stąd też nie istnieje możliwość jej odwołania przed końcem kadencji. Osoba działająca na podstawie mandatu wolnego nie jest w żaden sposób związana instrukcjami swoich wyborców i składa swój mandat jedynie na skutek zakończenia kadencji, wyboru na stanowisko uniemożliwiające łączenie go z funkcją parlamentarną, bądź w przypadku złamania Konstytucji i wydanie wyroku skazującego przez Trybunał Stanu.