Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Mandat poselski

Jest to forma pełnomocnictwa udzielona przez społeczeństwo na stanowiska uzyskane w wyborach powszechnych, a zatem posła, senatora, Prezydenta bądź radnego. Mówiąc zatem o „posiadaniu mandatu” mamy na myśli istnienie określonego uprawnienia przypisanego do danej osoby i jej prawo do realizowania związanych z tą funkcją kompetencji. Jednak najczęstszym znaczeniem, w jakim używa się tego pojęcia, to określenia mandatu poselskiego – oznacza ono posiadanie uprawnienia do pełnienia funkcji posła. W przypadku każdej z obu izb mandat uzyskuje się na podstawie odmiennej ordynacji wyborczej. Głosując na określoną osobę kandydującą do Senatu mamy pewność, iż jeśli wygra w danym okręgu, otrzymuje mandat. W przypadku wyborów do Sejmu sytuacja jest odmienna; głos oddany na osobę oznacza oddanie wpierw głosu na partię (lub koalicję wyborczą), która musi przekroczyć próg wyborczy. I dopiero w wyniku przekroczenia owego progu, poszczególni kandydaci otrzymują mandat.