Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Mandat imperatywny

Jest to jedna z dwóch form sprawowania przez reprezentanta Narodu swojej funkcji przedstawicielskiej. Polega ona na tym, iż dana osoba będąc przedstawicielem wyborców ze swojego okręgu jest związana w wykonywaniu swoich zadań ich instrukcjami (opinią) i może być przez nich odwołana przed końcem kadencji. Przykładem takiego rozwiązania jest w Polsce mandat sprawowany przez osoby pełniące w samorządach funkcję organów wykonawczych w gminach, a zatem prezydentów, burmistrzów bądź wójtów. Są oni powoływani w wyborach bezpośrednich i mogą być na mocy referendum samorządowego odwołani.