Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Legislatywa

Pojęcie oznaczające władzę ustawodawczą. Legislacja to proces ustanawiania prawa, a proces legislacyjny to zespół czynności prawnych dokonywanych w ściśle określonej kolejności, których konsekwencją jest przyjęcie określonych przepisów do obowiązującego w danym państwie systemu prawa. W Polsce legislatywę stanowią dwie izby parlamentarne – Sejm i Senat, które podejmują rozliczne działania w celu ustanawiania obowiązującego w Polsce prawa.