Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

LAFTA, Latin American Free Trade Association. Jest to nazwa organizacji międzynarodowej założonej w lutym 1960, która skupia kilkanaście państw Ameryki Łacińskiej. Jej celem było utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi – na co przeznaczono w dokumentach założycielskich dwanaście lat. Miał to być pierwszy krok do wykreowania sprawnego systemu współpracy ekonomicznej i gospodarczej. Problemem, jaki stanął na drodze była rozbieżność w poziomie rozwoju poszczególnych gospodarek państw członkowskich. To skutkowało oporem państw najsłabszych dla znoszenia ceł. Dodatkowym czynnikiem dekomponującym układ były napięcia występujące między Argentyną i Brazylią, mających aspiracje liderowania zawartemu porozumieniu. To doprowadziło do rzeczywistego upadku współpracy.