Laska marszałkowska

Jest to umieszczony obok fotela Marszałka Sejmu symbol jego władzy, którego trzykrotne uderzenie otwiera i zamyka posiedzenia Sejmu. Związany jest z nią zwrot: „wnieść projekt ustawy do laski marszałkowskiej”, który oznacza złożenie na ręce Marszałka Sejmu oficjalnego projektu ustawy przez jeden z uprawnionych do tego podmiotów. De facto oznacza to po prostu złożenie projektu ustawy na ręce Marszałka Sejmu.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych