Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Laska marszałkowska

Jest to umieszczony obok fotela Marszałka Sejmu symbol jego władzy, którego trzykrotne uderzenie otwiera i zamyka posiedzenia Sejmu. Związany jest z nią zwrot: „wnieść projekt ustawy do laski marszałkowskiej”, który oznacza złożenie na ręce Marszałka Sejmu oficjalnego projektu ustawy przez jeden z uprawnionych do tego podmiotów. De facto oznacza to po prostu złożenie projektu ustawy na ręce Marszałka Sejmu.