Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ład wersalski

Był to powstały po I wojnie światowej układ sił w Europie, utworzony na skutek podpisanych w Wersalu traktatów pokojowych. Miał stworzyć trwały porządek międzynarodowy. Głównymi założeniami jego postanowień było przestrzeganie zasady samostanowienia narodów, a także przeprowadzenie plebiscytów na terenach będących przedmiotem sporów (konsekwencją były choćby plebiscyty na Śląsku oraz Warmii).