Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ład międzynarodowy

Terminem tym określić można całościowy układ sił politycznych i gospodarczych postrzegany w skali regionalnej bądź globalnej, wyznaczający wszelkiego rodzaju zależności pomiędzy podmiotami stosunków narodowych. Pojęcie to ma charakter umowny, gdyż układ sił i stosunków międzynarodowych – choć istnieje prawo międzynarodowe – cechuje się pewną dozą anarchii i bezwładności, porządek zachowują bowiem nie wszyscy uczestnicy życia międzynarodowego. Poza tym prawo międzynarodowe – w przeciwieństwie do prawa wewnętrznego, choć ma pewne formy zabezpieczeń (misje pokojowe), to jednak nie ma tak wyraźnych środków przymusu. Ład międzynarodowy opiera się zatem na mniej trwałych podstawach niż ład wewnątrzpaństwowy, a decyduje o nim nie tylko układ sił militarnych, ale także gospodarczych. W odniesieniu do kwestii ładu międzynarodowego, niejednokrotnie w publicystyce wobec Stanów Zjednoczonych używa się określenia „żandarma”. Jest tak z powodu wpływów, jakie państwo to posiada w polityce międzynarodowej i zakresu zaangażowania swoich sił militarnych w rozmaite konflikty (Irak, Afganistan).