Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Łączność psychiczna

Sytuacja, w której pomiędzy dwoma osobami zaistniała sytuacja przynajmniej jednostronnego zainteresowania i doszło do wytworzenia się trwałej postawy emocjonalnej jednej osoby wobec drugiej. A zatem ktoś znalazł się w obszarze czyjegoś postrzegania (styczność przestrzenna) i został spostrzeżony jako ktoś ciekawy czy atrakcyjny (styczność psychiczna), a następnie utrwalony w odczuciu sympatii mającej trwały charakter. Łączność psychiczna może mieć także treść negatywną w sytuacji, gdy wobec kogoś znanego jedynie z widzenia żywione są uczucia niechęci i antypatii. Najczęściej wiąże się to z jednokierunkowym charakterem, choć jest także możliwe, aby taka sytuacja miała charakter dwukierunkowy. W takim przypadku dwie osoby nie tylko wiedzą o swoim istnieniu, ale także mają na swój temat określone zdanie, żywiąc wobec siebie konkretne uczucia. Nie dochodzi jednak między nimi do interakcji (kontaktu). Przykładem może być dwójka osób pracująca w tej samej firmie, która wie o sobie, darzy się nawet sympatią i zainteresowaniem, ale czuje się zbyt onieśmielona by nawiązać relację To przykład łączności psychicznej potocznie określany mianem miłości platonicznej, której cechą charakterystyczną jest to, iż żywione wobec kogoś określone uczucia, nie są ujawniane. Pozostają w sferze „utajonej”, co często potrafi trwać miesiącami.