Kworum

Jest to minimalna liczba członków obecna w trakcie głosowania ciała kolegialnego, konieczna dla podejmowania wiążących decyzji. Oznacza to, iż w przypadku braku wymaganej liczby członków, głosowanie służące podjęciu określonej decyzji nie może się odbyć. A jeśli się odbędzie, jest nie ważne z mocy samego prawa (to znaczy nikt go nie musi unieważniać). W polskich izbach parlamentu quorum wynosi połowę ustawowej liczby członków obu izb.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych