Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kultura

Ogół wytworów działalności ludzkiej powstałych na przestrzeni wielu stuleci, w skład których możemy zaliczyć zarówno dorobek o charakterze materialnym (architektura, literatura) jak i niematerialnym (uznane wartości, symbole, tradycja) wynikający z działalności samego człowieka w jego codziennym bytowaniu, dostosowywaniu się do określonych warunków życia czy wreszcie wyrażaniu własnych myśli i uczuć. Na kulturę składają się także normatywne aspekty ludzkiego życia, a więc określone wzory postępowania i społeczne powinności.