Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kryptoreklama

Jest to działalność reklamowa polegająca na ukryciu prawdziwego komunikatu reklamowego i przekazywaniu go w formie zakamuflowanej; celem jest stworzenie wrażenia na odbiorcy, iż nikt nie chce go do niczego przekonać – jak w reklamie – a zatem do zmniejszenia jego krytycyzmu. Efekt: działania kryptoreklamowe są znacznie skuteczniejsze niż jawna reklama nadawana w pasmach lub miejscach do tego przeznaczonych, gdyż ta forma zmniejsza opór odbiorcy dla przekazów opartych na interesie czyjejś ze stron. Lub mówiąc dosadnie: zmniejsza opór na komunikaty, w których ktoś chce na odbiorcy zrobić interes. Należy przy tym wspomnieć, iż za kryptoreklamę nie można traktować przekazu, który zawarty jest np. w magazynach tematycznych, jeśli wiążą się z linią całego pisma. W ich przypadku odbiorca szuka świadomie artykułów, które wesprą go w dokonaniu wyboru w określonych obszarach jego zainteresowań. Tak więc choć dany artykuł ma elementy promujące i zachęca do kupna (a przecież nie określa się go mianem reklamy), nie uważa się go także za kryptoreklamę.