Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kraje rozwinięte

Są to państwa, których gospodarka oparta jest na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod zarządzania. Większość mieszkańców tych państw mieszka w miastach, pracując w dominującej części w handlu i usługach. Państwa te cechuje wysoki poziom dochodu na głowę mieszkańca, a co za tym idzie także wysoki poziom życia. Należą do nich m.in.: państwa Europy Zachodniej, USA, Kanada, Japonia, Australia.