Kraje rozwijające się

Jest to określenie charakteryzujące państwa o słabo lub bardzo słabo rozwiniętej gospodarce, opartej na rolnictwie lub przemyśle, w których dominują archaiczne metody zarządzania i produkcji. Kraje te cechuje niski bądź bardzo niski poziom życia, a także niezmiernie niski poziom kultury politycznej i niestabilność sprawowanej władzy. Wiele z tych krajów doświadczyło w swojej historii rządów junty wojskowej. Do krajów rozwijających się zaliczyć można większą część Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych