Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Krąg społeczny

Jest to szczególnego rodzaju zjawisko społeczne, które stanowi sieć powiązań powstających poprzez skupienie się pewnej ilości osób wokół jakiejś określonej osoby (np. wszyscy pacjenci danego lekarza) bądź instytucji (szkoła). Osoby te nie są ze sobą związane i w przypadku zaniku elementu spajającego, przestają stanowić jakiś odrębny społecznie podmiot. Dobrym przykładem może być właśnie szkoła, gdzie poszczególne klasy to grupy społeczne, jednak wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, portierami, administracją i rodzicami to właśnie krąg społeczny.