Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kosmopolityzm

Założenia tej idei wywodzą się jeszcze z czasów starożytnej Grecji, kiedy to pojawiły się w filozofii stoików głoszących, iż człowiek jest obywatelem świata (gr. kosmopolites). Przeciwstawienie partykularnej wizji człowieka-obywatela-polis, wizji uniwersalistycznej człowieka-obywatela-świata stało się możliwe ze względu na głoszenie tezy, iż wszyscy ludzie mają udział w tej samej ludzkiej naturze, a zatem nie ma podstaw do tego, aby jakieś określone miejsce i określoną społeczność uznawać za swoją. Kosmopolityzm charakteryzują dwa aspekty: pierwszy podkreśla konieczność zwracania uwagi na te wartości, które mają charakter ogólnoludzki (uniwersalny), drugi ma wymiar polityczny i neguje jakąkolwiek wartość istnienia państw o charakterze narodowym. Podziały polityczne są jedynie przyczynami konfliktów i choć są utrwalone przez historię, nie powinny mieć znaczenia. Istotne jest hasło równości kultur.