Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Korupcja

Działanie polegające na wykorzystywaniu zajmowanego przez siebie stanowiska dla uzyskania określonych korzyści majątkowych (pieniężnych bądź rzeczowych). Mówiąc o korupcji najczęściej mamy na myśli tą o charakterze politycznym, wiążącym się z możliwością podejmowania określonych decyzji administracyjnych. Zazwyczaj dochodzi do niej wtedy, gdy istnieją określone ograniczenia na prowadzoną działalność (licencje, koncesje, pozwolenia) i następuje próba wpłynięcia na decyzję określonych polityków (na szczeblu centralnym i samorządowym) poprzez oferowanie określonych korzyści. Najsłynniejszą aferą korupcyjną w Polsce po 1989 roku była tzw. Afera Rywina, w której producent filmowy Lew Rywin w rozmowie z Adamem Michnikiem w zamian za korzyści finansowe oferował doprowadzenie do korzystnych dla Agory (wydawcy Gazety Wyborczej) zmian w prawie medialnym.

Zjawisko korupcji stanowi realne zagrożenie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi i usługami świadczonymi przez instytucje finansowane z państwowego budżetu. Kluczowe przy tym jest to, iż dobro świadczone przez te instytucje jest ograniczone. Stąd też osoba, która korumpuje podejmuje działania w celu przyznania właśnie jej owego dobra (miejsca na uczelni; zapisania na operację, na którą czeka się miesiącami; podpisania kontraktu na budowę drogi itp.).

Przyczyn korupcji upatruje się w wielu kwestiach, choć jako najistotniejsze wymienia się poziom kultury polityczno – prawnej i etycznej osób korumpowanych (a zatem osób od których na jakimś etapie administracyjnym zależą określone decyzje)j. Przyczyny zewnętrzne, dotyczące warunków w jakich zachodzi korupcja to przede wszystkim cztery kwestie. Po pierwsze wysoki udział własności państwowej w gospodarce (kontrakty, stanowiska, przetargi), niejasność przepisów prawnych i procedur podejmowania decyzji w zakresie majątku publicznego (możliwość uznaniowości określonych decyzji), zbyt duża poufałość między władzą a biznesem oraz brak właściwych instrumentów kontrolnych i wolnej prasy mającej ogromne znaczenie w zakresie wykrywania nadużyć.

Korupcja jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla porządku demokratycznego i państwowego w ogóle, gdyż podważa istniejący porządek prawny. Obchodzi go. Stara się dokonać określonych czynności poza nim, a często i wbrew niemu. Korupcja powoduje także spadek zaufania do państwa oraz poczucie, iż dla realizacji określonej potrzeby trzeba samemu stać się osobą korumpującą. W ten sposób zjawisko korupcji się rozszerza. Korupcja jest także zabójcza dla gospodarki, gdyż zabija regulacje rynkowe i mechanizm bazujący na wyborze najlepszych rozwiązań w obrębie relacji jakości do ceny. Wygrywa bowiem nie ten, kto jest lepiej do określonego zadania przygotowany, ale ten, kto oferuje wyższą korzyść dla urzędnika. I wreszcie korupcja zniechęca zagranicznych inwestorów, gdyż zmniejsza ich zaufanie do możliwości racjonalnego planowania, preferując nie tyle lepszych, oferujących lepsze warunki, co lepiej „ułożonych” z władzą.