Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Korpus dyplomatyczny

Jest to termin, który może oznaczać co najmniej dwie kwestie. Po pierwsze są to szefowie placówek dyplomatycznych funkcjonujących na terenie państwa przyjmującego. Po drugie korpus dyplomatyczny to także wszyscy członkowie personelu danej placówki posiadających stopień dyplomatyczny (radców, sekretarzy, attaché itp.). I wreszcie po trzecie do korpusu dyplomatycznego należą także osoby będące członkami rodziny urzędników dyplomatycznych, jak żona, niezamężne córki, niepełnoletni synowie (rzecz jasna jeśli zamieszkują na terenie placówki). Ważne wydaje się to, iż wszystkim członkom personelu dyplomatycznego i ich rodzinom przysługują przywileje i immunitety dyplomatyczne.