Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konwent Seniorów

Jest to organ sejmowy, którego zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków współpracy dla klubów i kół parlamentarnych w kwestiach związanych z działalnością Sejmu i Senatu. Stanowią go odpowiednio: dla Sejmu – Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień klubów i kół poselskich (art. 9 pkt 5 Regulaminu Sejmu), a także przedstawiciele klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów; dla Senatu – Marszałek Senatu, wicemarszałkowie Senatu, przedstawiciele klubów parlamentarnych, klubów i porozumień senackich skupiających minimum 7 senatorów.

Do zadań Konwentu Seniorów w każdej z izb należy opiniowanie w zakresie porządku prowadzonych prac, projektów porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i Senatu, terminarza obrad izb czy wniosków odnoszących się do wyboru organów Sejmu.