Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konwencje genewskie

Pod pojęciem tym kryje się szereg umów międzynarodowych (czy raczej deklaracji rządowych) podpisanych między państwami, odnoszących się do kwestii pomocy ofiarom wojen i konfliktów zbrojnych podpisanych w Genewie w Szwajcarii.

W sumie od roku 1864 podpisano 6 Konwencji Genewskich, z tym, że cztery z nich zostały podpisane tego samego dnia – 12 sierpnia 1949 roku. Pierwszą z Konwencji była podpisana 22 sierpnia 1864 roku umowa zawarta z inspiracji Henry’ego Duanta, założyciela Międzynarodowego Komitetu Pomocy Rannym, znanego obecnie (po wielu przekształceniach) jako Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Pierwsza z konwencji formułowała zasady zajmowania się rannymi na polach walk i ustanawiała neutralny status personelu sanitarnego spieszącego z pomocą potrzebującym. Postanowiono wtedy także, iż pomoc taka będzie dokonywana bez względu na przynależność państwową i narodową poszczególnych rannych, a ludność cywilna niosąca pomoc będzie miała taki sam status jak profesjonalny personel medyczny.

Kolejna z konwencji została podpisana 6 lipca 1906 r. poszerzając zakres ochrony rannych oraz wprowadzając system wymiany informacji o osobach poszkodowanych. Najbardziej rozbudowany był jednak system czterech konwencji podpisanych 12 sierpnia 1949. Składały się na nią rozwiązania dotyczące takich kwestii jak 1) los rannych i chorych w armiach walczących na lądzie, 2) los rannych, chorych i rozbitków w armiach walczących na morzu, 3) los jeńców wojennych oraz 4) ochrona osób cywilnych mieszkających na obszarach objętych konfliktem. Znamiennym elementem charakterystyki podpisanych konwencji jest to, iż obowiązują one w każdych okolicznościach, bez względu na to, czy wojna została oficjalnie wypowiedziana, czy też nie. Nie ma też znaczenia jakiego rodzaju jest to konflikt (agresywny czy obronny), ani też do którego z obozów należą wymagający pomocy ranni. Przyjęto też rozwiązanie, w świetle którego postanowienia konwencji obowiązują wszystkie państwa (a zatem także te, które nie parafowały konwencji), rozciągając się nie tylko na sam czas wojny (działań militarnych), ale także stabilizacji i okupacji.