Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kontyngent

Jest to pojęcie przede wszystkim odnoszące się do ekonomii i oznaczające określoną wielkość dóbr dostarczanych w naturze na rzecz państwa. Często w odnosi się to do sytuacji, kiedy potrzeby są zwiększone i normalnie funkcjonująca gospodarka państwowa nie byłaby w stanie w pełni ich zaspokoić (np. konflikty zbrojne). Nakłada się wtedy na społeczeństwo (np. rolników) odpowiednie kontyngenty.

W dzisiejszych czasach kontyngent to pojęcie głównie używane w odniesieniu do misji pokojowych bądź stabilizacyjnych ONZ bądź tzw. „koalicji chętnych” czyli działań nie podejmowanych pod egidą ONZ, ale z mocy porozumień między określonymi państwami (np. wojna w Iraku likwidująca reżim Saddama Husajna). Oznacza wielkość wojskowego składu personalnego i sprzętowego, jaki dane państwo decyduje się wysłać w rejon konfliktu na określony czas.

W ostatnich latach państwo polskie brało udział w pięciu najważniejszych misjach wysyłając swoje kontyngenty. Były to misje w Bośni – Hercegowinie od 1992 r. (na skutek porozumienia z Dayton, które ustanowiło status polityczny tego kraju), w Libanie od 1992 r. (przywracanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie), w Afganistanie od 2002 r. (działania prowadzone przeciwko talibom i organizacjom terrorystycznym), w Iraku od 2003 r. (zlikwidowanie reżimu Saddama Husajna, demokratyzacja i odbudowa państwa) oraz w Demokratycznej Republice Konga, dawnym Zairze od 1999 do 2006 r. (zabezpieczenie działań organizacji humanitarnych).