Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konstytucja naturalna

Skomplikowany system normatywny powstający na przestrzeni wielu pokoleń, obejmujący cały wymiar ludzkiego życia. Jego podstawową cechą jest to, iż powstaje niejako „przy okazji”, w wyniku naturalnego funkcjonowania danego społeczeństwa. Jest to zatem zespół przekonań, które w opinii dominującej części społeczeństwa uchodzą za słuszne. Konstytucja naturalna będąc formą etosu społecznego, czyli społecznej etyki, jest jedną z kluczowych cech charakteryzujących dane społeczeństwo. Przez wielu myślicieli (jak choćby Edmund Burke) uważana jest za podstawę społecznego ładu. Powinna być zatem najistotniejszym elementem konstruowanego w danym państwie prawa. Nie może być ono rzecz jasna jej kopią, ale szacunek dla niej gwarantuje jego przestrzeganie i stabilność.