Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Koniunktura

Jest to pojęcie odnoszące się do występujących w gospodarce bądź w jakimś jej sektorze okoliczności mających wpływ na jej kształt i pozytywne bądź negatywne funkcjonowanie. Na zjawisko koniunktury składa się cały zespół czynników decydujących o tym, jaka jest dynamika gospodarki, a zatem wysokość płac, ceny oraz ich relacja do płac, wysokość zatrudnienia, wskaźnik bezrobocia, popyt i podaż w danych sektorach czy wreszcie wskaźnik Produktu Krajowego Brutto.