Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konfliktowa teoria społeczeństwa

Bazuje na przekonaniu, iż wszelkie zmiany jakie zachodzą w poszczególnych społeczeństwach wynikają z nieusuwalnych konfliktów, jakie toczą się pomiędzy poszczególnymi klasami społecznymi. Wedle zwolenników (czy też twórców) tej teorii, ów konflikt charakteryzowałby wszystkie sfery życia, a zatem sposób wyłaniania władz, uprawiania polityki, prowadzenia życia ekonomicznego, działania systemu edukacyjnego czy nawet organizacji życia rodzinnego. W tym ostatnim przypadku konflikt miałby charakter konfliktu płci. Jednym słowem – wszystkiego. Dla teorii tej kluczowym elementem jest rewolucyjna wizja zmiany społecznej, która stanowiła fundamentalne założenie marksizmu.

Przykładem konfliktów, które miałyby przesądzać o prawdziwości tej teorii są takie konflikty jak: kobiety – mężczyźni (feminizm), bogaci – biedni (marksizm), czy też homoseksualiści – heteroseksualiści (nowa lewica).