Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konflikt ról

Sytuacja, w której dana osoba pełni w społeczeństwie role wzajemnie się wykluczające, bądź też w przypadku których realizacja jednej roli godzi w interesy drugiej i na odwrót. Niejednokrotnie takie sytuacje prowadzą do wewnętrznego napięcia jednostki, gdyż konflikt ról wynikając z czynników obiektywnych, związanych z zajmowanymi w życiu pozycjami i podejmowanymi aktywnościami, ma charakter trwałej społecznej charakterystyki życia jednostki. Bycie uczestnikiem różnych grup i społeczności, skutkuje wielokrotnie odmiennymi oczekiwaniami, uniemożliwiającymi realizację zadań w obrębie wszystkich naszych ról.