Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

KBWE. Nazwą tą określa się wielostronne rokowania zapoczątkowane w okresie narastających napięć okresu zimnej wojny, mające na celu wypracowanie strategii zachowania pokoju w Europie. Było to swoiste forum dialogu i negocjacji pomiędzy Wschodem i Zachodem. Rezultatem dwuletnich spotkań KBWE prowadzonych w Genewie i Helsinkach było przyjęcie 1 sierpnia 1975 r. Aktu Końcowego podpisanego w Helsinkach, który zawierał szereg zobowiązań o charakterze politycznym i wojskowym. Poza tym ustalał całe spektrum zasad, jakimi powinny kierować się państwa w kontaktach między sobą. Uczestnikami konferencji były państwa europejskie oraz Kanada i Stany Zjednoczone. Akt Końcowy KBWE (zwany też Wielką Kartą Pokoju) to dokument podpisany przez wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Albanii, a także przez Stany Zjednoczone i Kanadę. Nie był umową w ścisłym tego słowa znaczeniu, a raczej uroczystą deklaracją o charakterze politycznym i moralnym.