Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Konfederacja

Jest to szczególna forma zrzeszenia się państw realizowana dla osiągnięcia określonych celów politycznych na arenie międzynarodowej. W konfederacji nie powstaje organ, który pełniłby funkcję nadrzędną dla rządów poszczególnych krajów, co sprawia, iż konfederacja to forma praktycznego związku państw realizowanego w oparciu o ogólne zasady prawa międzynarodowego, poprzez zawartą między sobą umowę. Przez cały czas trwania konfederacji każde z państw zachowuje pełnię suwerenności i prawo do wycofania się z podjętych zobowiązań. Istnieje rzecz jasna możliwość stworzenia instytucji konfederacji, ale są one najczęściej instytucjami tworzonymi przez członków poszczególnych rządów, bez samodzielnej podmiotowości i legitymizacji. Konfederacja może także oznaczać stowarzyszenie innych podmiotów niż państwa (przedsiębiorcy, partie, klasy i grupy społeczne), które chcą wspólnie realizować istotne dla nich cele, np.: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Polski Niepodległej czy Konfederacja Targowicka.