Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Koncesjonowanie

Jest to działanie administracyjne państwa polegające na wydawaniu pozwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej (np. sprzedaży określonych typów produktów – alkoholu, czy realizacji określonych usług – prowadzenie biura podróży). Koncesja – wedle założeń – ma służyć kontroli państwa w tych obszarach, które z racji swojej specyfiki, tego wymagają. Ma także polepszać jakość wykonywanych usług, gdyż w wielu wypadkach jest przyznawana podmiotom spełniającym określone standardy. Kwestia koncesjonowania rodzi jednak bardzo istotne pytania i wątpliwości. Po pierwsze ma niezwykle istotne znaczenie dla swobody funkcjonowania rynku i prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż każda koncesja silnie ogranicza konkurencję w objętych nią sektorach (głównie przez podniesienie kosztów działalności). Po drugie może rodzić groźbę powstawania korupcji w systemie biurokratycznym odpowiedzialnym za ich przyznawanie. Szczególnie w przypadkach, gdy chętnych na podejmowanie danej działalności jest więcej, niż przyznawanych koncesji. Taka sytuacja stanowi dużą pokusę dla realizacji nieformalnych metod umożliwiających zdobycie danego uprawnienia.