Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Komunizm

Jedna z najbardziej wpływowych ideologii w historii ludzkości, biorąca swój intelektualny początek w twórczości Karola Marksa, uznawana często za odmianę socjalizmu. Do kluczowych założeń komunizmu należało przekonanie o konieczności radykalnego przekształcenia społeczeństwa ze względu na jego niesprawiedliwą i dyskryminacyjną strukturę (powodem niesprawiedliwości miało być istnienie klas, z których jedne na przestrzeni historii miały stale ciemiężyć drugie). Komunizm neguje własność prywatną, gdyż uważa ją za przyczynę wszelkiego społecznego zła, stąd też podstawowym postulatem będzie jej likwidacja, szczególnie w odniesieniu do środków produkcji. Przekształcanie świata, któremu miał przewodniczyć ruch komunistyczny, miało doprowadzić do zaistnienie nowej sprawiedliwości społecznej, w którym znikną wszelkie podziały, zarówno klasowe, jak i narodowościowe. Najbardziej wpływowymi myślicielami komunizmu byli Henri de Saint-Simon, Charles Fourier (socjalizm utopijny), Karol Marks i Fryderyk Engels (socjalizm naukowy). W wymiarze praktycznym był nim Włodzimierz Lenin, który w oparciu o ideologię marksistowską doprowadził w Rosji do rewolucji bolszewickiej, której następstwem miała być organizacja państwa w oparciu o ideały komunistyczne.

W języku potocznym komunizmem określa się także ustrój polityczny oparty na ideologii komunistycznej, który po II wojnie światowej stał się obowiązujący w dużej części państw naszego globu (poza Rosją, czy później ZSRR oraz Chinami, także blok państw Europy Środkowo-Wschodniej, Indochin, a także państw Ameryki Środkowej, Południowej i Afryki). Ustrój ten charakteryzuje się swoją totalnością – to znaczy aspiracjami do wywierania wpływu na wszelkie sfery życia ludzkiego (nie tylko politykę czy prawo, ale także gospodarkę, kulturę a także myślenie – co osiągało się poprzez indoktrynację, cenzurę i terror). Komunizm stał się także podstawą tzw. teologii wyzwolenia – nurtu ideologicznego, który wyłonił się wewnątrz Kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej w latach 60-ych XX wieku. Dla twórców tego sposobu myślenia wolność jaka miała objawiać się na kartach Nowego Testamentu nie była wyłącznie wolnością duchową, ale również wybawieniem od ucisku i niesprawiedliwości. Stąd też kluczowym elementem teologii wyzwolenia był postulat rewolucji i walki z panującym systemem (wizja Chrystusa jako rewolucjonisty z karabinem na ramieniu, a także słynny wizerunek Che Guevary stylizowany na Chrystusa).