Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kompensacja

To jedna z funkcji sankcji karnej polegająca na zadośćuczynieniu poszkodowanemu poprzez naprawienie bądź zmniejszenie wyrządzonego zła. Określając cele, jakim służy realizacja określonych sankcji, ma się na uwadze bardzo rozmaite ich wymiary, znaczenia, funkcje. Jasną jest bowiem kwestią, iż najważniejszym elementem sankcji jest ukaranie sprawcy. Sprawca (jeśli wymaga tego rodzaj popełnionego czynu) traci swoją osobistą wolność i zostaje odizolowany od społeczeństwa, jednak nie wyczerpuje to znamion wyrównania, wymierzenia sprawiedliwości. Kluczową sprawą jest także zadośćuczynienie ofierze (czy też ofiarom). I to niekoniecznie w wymiarze materialnym. Często chodzi o jej poczucie sprawiedliwości.

Znakomitym przykładem kompensacji jest spór o ocenę wydarzeń z 13 grudnia 1981 r. i wynikających z tego skutków (m.in. masakra w kopalni Wujek). Ciągnąca się przez wiele lat próba osądzenia przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej osób odpowiedzialnych za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego nie doczekała się finału. Jedni są zdecydowanymi zwolennikami takiego rozstrzygnięcia, inni uważają, iż mowa o osądzeniu autorów tamtych wydarzeń jest formą zemsty. Fakty są jednak takie, iż konkretne osoby na skutek owych wydarzeń ucierpiały. Niektóre straciły życie, inne miesiące w więzieniu, a jeszcze inne zostały zdegradowane społecznie poprzez utratę pracy czy konieczność emigracji. Wedle zwolenników rozliczeń jasne jest, iż osoby takie jak Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak czy Stanisław Kania z racji wieku nie odpowiadałyby wyroku więzienia. I ofiarom wydarzeń z początku lat 80-ych nie na tym zależało. To nie jest dla ich poczucia krzywdy istota sprawy. Przynajmniej dla większości z nich. Oni domagają się zadośćuczynienia mającego wymiar moralny. Aby sąd – wydając werdykt – powiedział im, że doznali krzywdy z ręki osób odpowiedzialnych ówcześnie za kierowanie Polskim państwem.