Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Komitet Obrony Robotników

KOR, organizacja powstała w odpowiedzi na wydarzenia radomskie z 25 czerwca 1976 roku, kiedy to na skutek zapowiedzi o wzroście cen na artykuły konsumpcyjne przez miasto przetoczyła się fala strajków robotniczych. W efekcie władze podjęły akcje pacyfikacyjne, informując społeczeństwo o „chuligańskich wybrykach” na ulicach Radomia. W kolejnych czterech dniach na ulice miasta wyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestując przeciw działaniom władz. Efekt – brutalne pacyfikacje i aresztowania. Doszło do eskalacji zajść na skutek czego podpalony zostaje budynek komitetu wojewódzkiego PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W odpowiedzi na to wprowadzony został w mieście stan wyjątkowy, zaś przeciwko cywilom na ulice wyszły oddziały ZOMO organizujące tzw. „ścieżkę zdrowia” (przebieganie przez szpaler milicyjny będąc bitym pałkami) i dokonując masowych aresztowań. Dodatkowo wielu protestujących zostało zwolnionych z pracy (co miało stanowić formę represji, gdyż w gospodarce centralnie planowanej państwo jest głównym pracodawcą pracodawcą).

W odpowiedzi na to 23 września 1976 zostaje wystosowany apel powołujący do życia Komitet Obrony Robotników – organizację domagającą się amnestii dla więźniów aresztowanych w czasie zajść, przyjęcia ich z powrotem do pracy oraz ukarania członków oddziałów ZOMO łamiących prawo w czasie zamieszek. Pod apelem podpisało się w sumie 14 osób (m.in. Jacek Kuroń i Antoni Macierewicz), często bardzo odmiennych ideowo i światopoglądowo. Łączył ich jednak sprzeciw wobec łamania prawa i stosowania represji. W późniejszym czasie do Komitetu dołączyli m.in. Adam Michnik, Andrzej Celiński, Stanisław Barańczak, Zbigniew Romaszewski czy Wojciech Onyszkiewicz.

W Krakowie wśród studentów działała grupa związana z KOR-em. Wśród nich był student V roku polonistyki – Stanisław Pyjas. 7 maja 1977 r. znaleziono jego ciało w bramie na ulicy Szewskiej. Wszelkie poszlaki wskazywały na to, iż był to mord Służby Bezpieczeństwa. W efekcie wyrażenia sprzeciwu wobec stosowanych przez władzę metod zorganizowano tzw. czarne juwenalia. 15 maja powołano do życia Studencki Komitet Solidarności, którego zadaniem było stworzenie niezależnej organizacji studenckiej, a także podjęcie działań dla wyjaśnienia śmierci kolegi. Konsekwencją tych wydarzeń było aresztowanie kilkudziesięciu działaczy KOR-u (m.in. Michnika, Kuronia, Macierewicza). Na skutek tych zajść w wielu miejscach Polski zorganizowano akcje protestacyjne mające charakter głodówek. Dostarczono wtedy do wiadomości publicznej poprzez osobę Tadeusza Mazowieckiego oświadczenie protestujących, domagające się uwolnienia więzionych opozycjonistów. Oświadczenie trafiło do Rady Państwa oraz episkopatu. W efekcie tych wydarzeń i nacisków Zachodu 19 lipca ogłoszono amnestię.