Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Komisja sejmowa

Jest to organ Sejmu powoływany do opracowywania wniesionych do Marszałka Sejmu projektów ustaw, a także do zajmowania opinii w kwestiach przekazanych pod ich obrady przez Sejm lub Prezydium Sejmu. Jest to zatem określona grupa posłów, która zajmuje się przydzielonymi im zadaniami związanymi z początkowym etapem procesu legislacyjnego bądź z wprowadzaniem poprawek na tekst zawetowany przez Senat lub Prezydenta. Sejm RP na podstawie Konstytucji upoważniony jest także do powoływania komisji śledczych badających określone kwestie polityczne, w których zachodzi podejrzenie łamania prawa.