Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kodyfikacja

Jest to działalność polegająca na wydaniu w jednym akcie prawnym wszystkich norm regulujących stosunki prawne jednego typu. Powstały w ten sposób akt prawny nazywa się kodeksem (kodeks karny, kodeks drogowy, kodeks cywilny). Cechą charakterystyczną kodyfikacji jest to, iż może w jej trakcie dochodzić do korekt w poszczególnych przepisach prawnych dostosowując je do zmieniających się okoliczności.