Kodyfikacja

Jest to działalność polegająca na wydaniu w jednym akcie prawnym wszystkich norm regulujących stosunki prawne jednego typu. Powstały w ten sposób akt prawny nazywa się kodeksem (kodeks karny, kodeks drogowy, kodeks cywilny). Cechą charakterystyczną kodyfikacji jest to, iż może w jej trakcie dochodzić do korekt w poszczególnych przepisach prawnych dostosowując je do zmieniających się okoliczności.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych