Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Koalicja

Pojecie oznaczające jakąś formę sojuszu zawartego dla wspólnego realizowania określonego celu czy zbioru celów. Najbardziej znanymi formami koalicji są koalicje rządowe, gdzie na skutek porozumienia się co najmniej dwóch partii dochodzi do sformułowania ich wspólnego rządu. Celem tworzenia takich koalicji jest zdobycie ponad 50% głosów w parlamencie (ustawodawstwo zwykłe wykorzystuje w procesie legislacyjnym większość zwykłą, czyli 50% plus jeden), w efekcie czego rząd może prowadzić przyjętą przez siebie politykę bez obawy o nieustanną obstrukcję parlamentarną (stosowanie przez ugrupowania opozycyjne wszelkich możliwych środków prawnych dopuszczonych w Konstytucji i ustawach, mających na celu uniemożliwienia prowadzenia obrad lub uchwalenia ustaw przez parlament). Innym rodzajem koalicji są te, które znamy z historii dwóch wojen światowych – mieliśmy tu do czynienia z ententą oraz państwami centralnymi (I wojna światowa), a także z koalicją antyhitlerowską i sojuszem Niemiec, Włoch i Japonii (II wojna światowa). Innym rodzajem koalicji jest koalicyjny komitet wyborczy – może być tworzony w celu przekroczenia określonego progu wyborczego w sytuacji, kiedy każda z partii z osobna nie ma na to szans (w Polsce 5% dla partii, 8% dla koalicji wyborczych).