Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Klub poselski

Jest to zgrupowanie posłów wedle klucza politycznego mające swoją reprezentację w Konwencie Seniorów, składające się z co najmniej 15 posłów. Wedle rozwiązań przyjętych w polskim parlamencie każdy poseł może należeć do jednego klubu bądź koła poselskiego.