Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Klasa średnia

Jest to pojęcie związane z istnieniem systemów gospodarczych opartych na idei kapitalizmu i wolnego rynku jako regulatora działań gospodarczych. Oznacza kategorię socjologiczną obejmująca grupy społeczno-zawodowe, cechujące się pewną ekonomiczną i intelektualną niezależnością, a zatem osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, wykonujące wolny zawód i legitymujące się określonym poziomem statusu społecznego pozwalającym na co najmniej komfortowy poziom życia. Z perspektywy społeczeństw postindustrialnych wielkość klasy średniej stanowi podstawową składową społecznego kapitału, od którego zależy dynamika rozwoju danego społeczeństwa oraz siła obywatelskich i demokratycznych przemian. Inaczej rzecz ujmując: słaba klasa średnia to słabe społeczeństwo. Należeć będą dzisiaj do niej m.in. menadżerowie niskiego i średniego szczebla, osoby związane z szerokim rynkiem obrotu informatycznego, pracownicy administracji publicznej, prawnicy, lekarze, kadra akademicka i nauczycielska, dziennikarze i artyści.