Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Klasa społeczna

Pojecie ogromnie niejednoznaczne z racji wielości stanowisk i definicji. W ujęciu Karola Marksa, którego koncepcja zbudowana była w oparciu o koncepcję walki klasowej, klasa społeczna to szczególnego rodzaju grupa społeczna, wyodrębniona ze względu na warunki społeczne i ekonomiczne, które kształtują jej życie (zamożność, władza, ale przede wszystkim stosunek do środków własności). Marks w swojej teorii wyróżnił dwie antagonistyczne grupy społeczne: proletariat (robotników) i burżuazję. W jego przekonaniu określała je swoiście pojęta wspólnota celów i kolektywna świadomość, która skutkowała istnieniem między nimi nieusuwalnego konfliktu – tylko burżuazja miała korzystać z tworzonych przez system społeczny beneficjów, zaś proletariat stanowić miała grupę wyzyskiwaną.