Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Karta 77

Była to powstała w roku 1976 w Czechosłowacji organizacja opozycyjna walcząca o prawa człowieka i demokratyzację życia społecznego. Czasy jej powstania to okres, w którym cała Europa Środkowo – Wschodnia znajdowała się pod panowaniem ustroju komunistycznego (dyktatorskiego i – w zależności od okresów i konkretnych państw – mającego charakter autorytarny bądź totalitarny).

Karta 77 w swoich działaniach odwoływała się do Aktu Końcowego KBWE z 1975 roku, podpisanego m.in. przez rząd Czechosłowacji, co miało na celu wzmocnienie pozycji organizacji. W swojej działalności członkowie Karty utrzymywali bardzo bliskie relacje z polskim Komitetem Obrony Robotników (KOR), a w okresie działania “Solidarności” także z jej działaczami. Karta 77 istniała do roku 1992, kiedy została rozwiązana.