Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kapitalizm

Jest to system ekonomiczny i gospodarczy, w którym dominującymi zasadami organizacyjnymi w gospodarce są prymat własności prywatnej i wolny rynek. Nazwa pochodzi od pojęcia kapitału czyli dóbr finansowych których obrót stanowi podstawę prowadzonej działalności gospodarczej. To właśnie kapitał (jego posiadanie i swobodny przepływ pomiędzy osobami świadczącymi wobec siebie określone usługi) stanowi podstawowy element budowania bogactwa. W ujęciu kapitalistycznym państwo powinno jedynie wyznaczać reguły (takie same dla wszystkich), w oparciu o które powinno realizować się życie gospodarcze w danym społeczeństwie, nie powinno zaś w nie ingerować w zakresie sposobów wykorzystania posiadanych zasobów. Stąd też kapitalizm wymiennie używany jest z pojęciem wolnego rynku, co rzeczywiście oddaje faktyczną nierozdzielność tych dwóch pojęć.