Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kapitał społeczny

Pojęcie wniesione do nauk społecznych przez Pierra Bourdieu, a następnie rozwijane przez Jamesa Colemana. Jednak najwybitniejsze teoretyczne opracowanie zagadnienia wyszło spod ręki Roberta Putnama w książce Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wedle amerykańskiego badacza zjawisk społecznych i politycznych kapitał społeczny to pewien zespół cech należących do organizacji społeczeństwa, takich jak zaufanie, obowiązujące normy społeczne, system zależności i powiązań, cechy mentalnościowe czy też wykształcenie, które decydują o jakości podejmowanych przez to społeczeństwo działań. To zatem wszystkie niematerialne wartości, które przyczyniają się do dojrzałego, aktywnego i skutecznego funkcjonowania danego społeczeństwa w zakresie rozwiązywania pojawiających się w nim problemów i zaspokajania wszelkich grupowych potrzeb.