Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kadencja

Pojęcie wywodzi się od łacińskiego słowa cadentia oznaczającego upadek. W odniesieniu do sfery władzy jest to okres pełnienia określonej funkcji przez jakieś ciało jednoosobowe bądź kolegialne. Ma zatem zastosowanie wyłącznie do tych podmiotów, których okres trwania jest określany nie tyle decyzją jakiegoś innego podmiotu (organu), co wynika z przepisów prawa. W Polsce instytucje kadencyjne to np. Sejm, Senat, Prezydent czy Rzecznik Praw Obywatelskich których czas trwania określa Konstytucja RP. W przypadku instytucji pozarządowych (stowarzyszeń, spółek, partii itp.) kadencja ich organów (zarządów, rad nadzorczych) wyznaczana jest przez ich statuty.

Warto pamiętać, iż w przypadku polskiego Sejmu i Senatu w okresie międzywojennym mieliśmy pięć pełnych kadencji oraz dodatkowo (w okresie od 10 lutego 1919 r. do 28 listopada 1922 r.) okres samodzielnych rządów legislacyjnych Sejmu Ustawodawczego. W przypadku PRL-u przez okres ponad 5 lat (19 styczeń 1947 – 4 sierpień 1952) władza ustawodawcza spoczywała w rękach Sejmu Ustawodawczego, aż do czasu uchwalenia konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku. Ostatecznie zgodnie z oficjalną numeracją odbyło się dziesięć kadencji Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Senat był zlikwidowany).

Przyjmując obecnie stosowaną numerację kadencji sejmowych, jesienią 2007 roku mieliśmy do czynienia z zakończeniem prac Sejmu V kadencji, z tym, że w latach 1991 – 2009 dwie kadencje Sejmu były niepełne. Sejm I kadencji wybrany w 1991 roku nie wytrwał do końca, gdyż po niespełna dwóch latach został rozwiązany w maju 1993 r. przez Prezydenta Lecha Wałęsę. Drugim Sejmem, który nie dotrwał do końca był Sejm V kadencji funkcjonujący w okresie od 19 października 2005 r. do 4 listopada 2007 r. Sejm ten dokonał aktu samorozwiązania.