Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Kadencja

Jest to okres czasu w jakim dana osoba bądź grupa osób piastuje określone stanowisko wykonując związane z nim czynności. Najczęściej określa ją pierwszy dzień urzędowania oraz dzień poprzedzający przejęcie urzędu przez następną osobę. Dla przykładu „Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji”.