Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Jurysdykcja

Jest to uprawnienie rozpoznawania określonego rodzaju spraw i wydawania dla nich wiążących rozstrzygnięć. Jednym z częstszych zastosowań słowa „jurysdykcja” jest użycie go w znaczeniu terytorialnym: mówi się, iż na danym terenie podlega się jurysdykcji takiego a takiego sądu. Jest to jednak tylko określenie obszaru obowiązywania danego uprawnienia, w chwili, gdy kluczowym elementem jurysdykcji jest właśnie samo uprawnienie. Jurysdykcja ma zatem kilka składowych. Po pierwsze będzie nim określona kompetencja do rozstrzygania sporów danego rodzaju (a zatem określenie typu spraw jakimi zajmuje się dany organ). Po drugie będzie to obszar na jakim rozciąga się uprawnienie danego organu (sądu, kolegium odwoławczego itp.). I wreszcie, po trzecie, jest to zbiór podmiotów, jakie podlegają rozstrzyganiu danego organu. Będziemy zatem mówić w obrębie jurysdykcji o jej aspekcie rzeczowym, terytorialnym i osobowym.

Dobrym przykładem jest np. instytucja Trybunału Stanu. Jej zasięg terytorialny pokrywa się z granicami państwa polskiego. Jej zasięg kompetencyjny (rzeczowy) dotyczy sądzenia najwyższych urzędników w państwie za działalność związaną z pełnionym urzędem. I wreszcie jej zasięg osobowy ograniczony jest do grupy osób sprawujących bardzo konkretnie określone funkcje.